Om oss

Välkommen till Brinkab

Brinkab är en naturlig samarbetspartner både inom industri och infrastruktur med kompetens och servicetänkande för alla uppdrag. 

Brinkab grundades 1997 med säte i Hudiksvall. Idag sträcker sig arbetsområdet från Stockholm till Kiruna och vi bygger industribyggnationer, ställningar, formställningar och väderskydd samt utför byggservice och underhåll. Vi satsar på en hög utbildningsnivå och vår personal är utbildade i bland annat: Ställningskompetens, Kvalitetsansvarig enligt PBL och Heta arbeten. Medlem i Sveriges Byggindustrier (BI).

Veidekke Entreprenad AB köpte 2012 aktierna i Brinkab och verksamheten bedrevs som ett dotterbolag. Den 1 mars 2020 gick Brinkab samman med Veidekke Entreprenad genom ett inkråmsförvärv, men utan några organisatoriska förändringar. Brinkab fortsätter verka under sitt namn och är registrerade som en bifirma till Veidekke Entreprenad, med Veidekke Entreprenads organisationsnummer. 

Vill du diskutera ett projekt med oss?

Vi finns tillgängliga för dig och dina behov. Slå oss en signal så hjälper vi dig.